Tusz QUANTUM DOTS

tusz Quantum Dots - unikalny tusz zawierający nanokryształy o wymiarach 2-10 nanometrów. Kryształy te absorbują energie w paśmie UV i emitują w paśmie widzialnym dla oka.

Quantum Dots Technologies to technologia oparte na efektach kwantowych bardzo małych cząstek półprzewodnikowych o wielkości kilku nanometrów (od 2 do 10 nanometrów). Niezwykle małe cząstki generują właściwości optyczne i elektroniczne, które różnią się od właściwości większych cząstek. Drobno rozdzielona zawiesina kropek kwantowych ma właściwości szczególnie stabilnych luminoforów, czyli substancji zdolnych do przekształcania pochłoniętej przez nie energii w emisję światła. Laboratorium IQDEMY Chemicals może zintegrować technologię QUATUM Dots z dowolną formułą druku. Tusz nadaje się do cyfrowych drukarek atramentowych i innych precyzyjnych wydruków, w tym druku zabezpieczeń dokumentów i produktów. 

Drukowanie zabezpieczeń jest niezawodną ochronę wszystkich dokumentów, produktów i opakowań przed fałszowaniem i manipulacją. 

W chwili obecnej IQDEMY produkuje tusze zabezpieczające do dokumentów identyfikacyjnych (np. Paszporty i dowody osobiste), banknoty, czeki bankowe, karty do głosowania, bilety, oznaczenia opakowań i oznaczenia identyfikacyjne komponentów OEM. 


UVprinter Sp. z o.o